تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1392 PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط اداره کل خدمات آموزشی موسسه   
دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۵۶

براساس مصوبه شورای آموزشی موسسه در تاریخ 21-10-1392 ، تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1392 به قرار ذیل مصوب گردید. لهذا شایسته است کلیه اساتید و دانشجویان محترم مطابق تاریخ های قید شده نسبت به انجام امور آموزشی اقدام نمایند.

 

ثبت نام و انتخاب واحد

یکشنبه 13/11/1392  لغایت  چهارشنبه  16/11/1392   

شروع کلاسهای درس

شنبه  19/11/1392    

حذف و اضافه

دوشنبه 28/11/1392   لغایت چهارشنبه 30/11/1392    

آخرین مهلت حذف اضطراری(حذف تکدرس)

چهارشنبه 17/02/1393

پایان کلاسهای درس

جمعه  23/03/1393

زمان امتحانات پایان ترم

دوشنبه26/03/1393  لغایت  پنجشنبه 12/04/1393

آخرین مهلت ثبت نمرات پروژه/کارآموزی

چهارشنبه05/06/1393

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۱۳