توجه چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۰

دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته که تا نیمسال جاری 3 بار و مقطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته  2 بارمشروط شده اند و انتخاب واحد انجام داده اند، و به امور دانشجویی مراجعه ننموده اند. جهت مشخص شدن وضعیت خود به امور دانشجویی مراجعه نمایند .در غیر این صورت انتخاب واحد این قبیل دانشجویان حذف شده و شهریه دروس برگشت داده نمی شود

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۲