اطلاعیه مهم چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۴۳

انتخاب واحد  دانشجویان کمیسیون و موارد خاص  از روز  دوشنبه 1395/06/22 به روز  سه شنبه 1395/06/23  تغییر یافت.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۴۸