اطلاعیه مهم چاپ نامه الکترونیک
پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۲

قابل توجه دانشجویان :

عنوان درس تربیت بدنی 1 به (تربیت بدنی کد 462004و تربیت بدنی 2 به (ورزش 1  کد 462003) تغییر یافته است